Jevrejsku porodicu spasila muslimanska porodica tokom Holokausta, vratili im istom mjerom u Genocidu u Bosni.

Jevrejsku i muslimansku porodicu ujedinio krvoločni rat, njihova priča počinje od Holokausta pa sve do Geocida u Bosni.

Kada su Njemci napali Jugoslaviju 1941. godine, oni su zauzeli grad Sarajevo i otvorili Gestapo ured. U toj istoj ulici u kojoj su Gestapo otvorili svoje kancelarije, živjela je muslimanske porodica, Hardagas.

U Hardaga porodici, muž i žena Mustafa i Zejneba, imali su jevreja prijatelja i poslovnog partnera po imenu Yosef Kabiljo. Zbog brutalnosti protiv Jevreja, Hardage su odlučili da sakriju porodicu Kabiljo, koja uključuje Yosef, njegova supruga, i njegova kćer. Oni su bili skriveni u zadnjem dijelu prostorije ormara kad god bi oficiri Gestapoa pregledavali dokumente građana.

Porodica Kabiljo, uz pomoć Mustafe mogli su da pobegnu u Mostar u Bosni, koji je bio pod vladavinom Italije. Međutim, Yosef je odlučio da ostane iza da likvidira svoj posao. To ga je na kraju uhvatilo te je bio poslan u radni logor.

Zejneba je saznala za ovo, ona je isla u logor i nosila mu hranu dok nije Yosef uspio pobjeći i vratiti se Hardagama kući. Nacisti su na kraju saznali za porodicu Hardaga, i ubili Ahmed Sadik-a, član porodice koji je pomogao krivotvoriti dokumente sa krscanskim imenima za jevrejske porodice. Vremenom, porodica Kabiljo je bila u stanju pobjeći u Jeruzalem.

Pola stoljeća kasnije, još jedan tragični preokret će opet dovesti ove dvije obitelji zajedno. Godine 1992., Bosna je bila u središtu rata u Jugoslaviji. Srpski vojnici opkolili Sarajevo i masakr je uslijedio.

Porodica Hardaga, kao i mnogi drugi se beznadežno sakrilla u podrum za vrijeme rata. Oni su ostali tamo sve dok im jedan izraelski novinar koji je izvjestavao o ratu, poslao poruku nade. Porodica Kabiljo u Jerusalimu je kontaktirala ovog novinara da prenese poruku lokalnoj zajednici da traze porodicu Hardaga.

Jevrejska porodica

Sara Pecanec, kći Zejnebe i Mustafe Hardaga.

U to vrijeme Zejneba, 75, i njena najmlađa kćer, Sara, bile su u Sarajevu. Nakon saznanja da su dva člana porodice koje su ih spasili još uvijek živi, Kabiljo su kontaktirali službenike sve do izraelskog premijera da organiziraju spašavanje. Zejneba i Sara su potom spašene i pozvane da potraže utočište u Jeruzalemu.


Loading…

Comments

You may also like...