Tagged: Adolf Hitler lažirao smrt

Da li je Adolf Hitler lažirao svoju smrt?

Tajno Nacističko sklonište otkriveno u džungli, da li je Hitler LAŽIRAO smrt i pobjegao u dosad neotkriveno sklonište… Da li je moguće da je Adolf Hitler lažirao svoju smrt i pobjegao u tajno...