back to homepage

Tag "nestanak Maja"

Nestanak civilizacije Maya – Da li je krivac Velika Plava Rupa?

Nestanak civilizacije Maya još uvijek istraživači, arheolozi pokušavaju otkriti pravi uzrok. Velika plava rupa na obali Belize ima veze sa nestankom civilizacije Maja (VIDEO) Velika PLava Rupa obale Belize nije

Read More