back to homepage

Tag "svjetski rekord u puštanju balona"

1,5 miliona balona pušteno u zrak 1986. kada su ljudi stradali.

Jeste li znali kada je 1,5 miliona balona pušteno u zrak 1986. u Clevelandu, ljudi su stradali. Septembra 1986-te, dobrotvorna organizacija United Way, pokušala je oboriti svjetski rekord u ispuštanju

Read More