back to homepage

Tag "zatvor"

ZATVOR: Šta se dešava kada maloljetni gangster posjeti stvarni zatvor!

UPOZORENJE! Šta se dešava kada maloljetni gangster posjeti zatvor za odrasle! Video snimljen u stvarnom zatvoru sadrži verbalno (i blago fizičko) maltretiranje maloljetnika od strane odraslog zatvorenika. Pogledaj na vlastitu

Read More

“Nadam se da ćeš umrijeti u zatvoru”: Sudija optuženoj u sudnici nakon presude.

Reakcija sudije: “NADAM SE DA ĆEŠ UMRIJETI U ZATVORU”, iznenadila mnoge kada je osudio ženu za krvoločno ubojstvo. Osuđena na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja. Camia Gamet je osuđena za

Read More